امام حسن مجتبي (ع):هيچ روز و سرنوشتي مانند روز و سرنوشت تو نمي باشد اي ابا عبدالله لا يوم کيومک يا ابا عبدالله YAHoO - سخنرانی آیت الله استاد سید رحیم توکل
دانلود سخنرانی های آیت الله استاد سید رحیم توکل - 79 قطعه صوتی در موضوعات مختلف

دانلود 3 مجموعه صوتی سخنرانی از آیة الله استاد سید رحیم توکل با موضوعات مختلف جمعآ 79 قطعه صوتی با پسوند mp3 برای دانلود

دانلود مجموعه 25 قطعه صوتی سخنرانی از حاج آقای استاد توکل با موضوع : برخورد ملائک با مومنین هنگام قبض روح، برخورد ملائک با کفار هنگام قبض روح، دیدن ائمه طاهرین هنگام قبض روح، اثر محبت ائمه هنگام سکرات موت - (1)

بحث معاد

برخورد ملائک با انسان در دم مرگ

برخورد ملائک با انسان هنگام قبض روح

برخورد ملائک با کفار هنگام قبض روح

قبض روح توسط ملک الموت

برخورد ملائک با مومنین هنگام قبض روح

قبض روح مومنین طبق روایات

دیدن ائمه طاهرین هنگام قبض روح(1)

دیدن ائمه طاهرین هنگام قبض روح (2)

دیدن ائمه طاهرین هنگام قبض روح (3)

کیفیت مشاهده ائمه هنگام قبض روح

دیدن ائمه در دم مرگ و اشاره به مقامات امام حسین (ع)

دیدن حضرات پیامبر (ص) و علی(ع) و زهرا(س) هنگام قبض روح

قبض روح مومنین و رویت همه ائمه

مقدمات و لوازم حب ائمه(1)

مقدمات و لوازم حب ائمه(2)

اثر محبت ائمه هنگام سکرات موت(1)

اثر محبت ائمه هنگام سکرات موت(2)

محبت ائمه در دم مرگ(1)

محبت ائمه در دم مرگ(2)

محبت ائمه در دم مرگ(3)

محبت ائمه در دم مرگ(4)

محبت ائمه در دم مرگ(5)

اوصاف اولیا الله(1)

اوصاف اولیا الله(2)

اوصاف اولیا الله(3)

دانلود مجموعه 29 قطعه صوتی سخنرانی اخلاقی از آیت الله استاد توکل پیرامون و در مورد : آثار عبادت در روح، تذکرات حب دنیا، اهمیت حضور قلب در عبادت، عرفان نفس و ... - (2)

عبودیت (4)

آثار عبادت در روح              آثار رفع تعلق

تذکرات حب دنیا(1)           تذکرات حب دنیا(2)

تذکرات حب دنیا(3)           تذکرات حب دنیا(4)

انواع حضور قلب در دنیا       انواع حضور قلب در عبادت

حضور قلب در معبود           اهمیت حضور قلب

راه شب عرفان                 برکات معرفت

عرفان نفس                     معرفت نفس

اثبات تجرد نفس                راه کسب معرفت

راه مبارزه با نفس (1)         راه مبارزه با نفس (2)

بیان مقامات نفس              آثار تهذیب نفس

تقویت و ارتباط با روح           انواع حجاب

برکات تهذیب نفس             برکات عرفان و اسما الهی

مظهریت اسما الهی           تصرف در تکوین

برکات معرفت (1)              برکات معرفت (2)

مقام عارف

دانلود مجموعه 26 قطعه صوتی سخنرانی اخلاقی از استاد توکل درباره : باطن و ملکوت نماز، راه دستیابی به ملکوت عالم، ظاهر و باطن نماز، توجه به عزت خداوند در نماز و ... - (3)

عبودیت (5)

باطن و ملکوت نماز               رابطه خشوع قلب و معرفت خدا

راه دستیابی به ملکوت عالم   اثبات وجود ملکوت در انسان

ظاهر و باطن نماز                وجود ملکی و ملکوتی اعمال انسان

راه رسیدن به ملکوت            ظاهر و باطن در اعمال

رابطه بین ظاهر و باطن عمل   برکات الهی برای نمازگذار

توجه به عزت خدا در نماز       توجه به ذلت خود در برابر خدا

اظهار خضوع برای خدا           خضوع و خشوع قلبی

توجه قلب در نماز                 امام زمان (عج)

نشاط در عبادت                  آداب باطنی نماز

آداب طهارت در نماز              طهارت باطنی برای نماز

آداب طهارت باطنی نماز         آثار باطنی طهارت

آثار طهارت باطنی نماز (1)      آثار طهارت باطنی نماز (2)

آثار طهارت باطنی نماز (3)      آثار طهارت باطنی نماز (4)

+ نوشته شده توسط س.س در چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:45 |